Promotion Factory Logo

SAMFUNNSANSVAR

Våre leverandørkjeder går hele veien fra råvare fram til ferdig produkt.

For oss er det en selvfølge at vi produserer våre produkter under forsvarlige forhold, både sikkerhetsmessig, miljømessig og rent etisk. Vi jobber for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.